Daus

FOREDRAG ARTIKLER MM

FOREDRAGS RÆKKE

SKOVEN FØR    –   SKOVEN NU   –   SKOVEN I FREMTIDEN

 Foredragene henvender sig til skovinteresserede, men for alment interesserede i landets ve og vel er indholdet inspirerende til diskussion om skoven som resurse og dens tilstedeværelse.

 Uden at afsløre det totale indhold og de spekulationer, som mine foredrag kan sætte i gang hos den enkelte tilhører, gives nedenstående oversigt.

 Første foredrag: “Skoven før”.  Foredraget begynder for 10 trægenerationer siden. Hvordan udnyttede Vikingerne skovens resurser. En gennemgang af civilisationens fremgang og udvikling med støtte fra skovens resurser. Hvad sker der med nationalproduktet skoven i tidens løb. Hvordan ændrer skoven sig som følge af krige, sygdomme, epidemier og landets styre. Hvor store resurser er der mon hentet ud af denne markante natur gennem tiderne, og hvad er de brugt til. Jeg relaterer til forholdene omkring Aarhus. I skal høre og se om forskellige hændelser, som ikke er almindelig kendte, og hvilken indflydelser de har haft på skoven og dens omfang.

Tid 1½ time.

 Andet foredrag: “Skoven nu”.  Tiderne ændrer sig. Især har de sidste 200 år haft stor betydning for vore skove. Jo nærmere vi  kommer vores tid, jo mere forunderligt, og til tider uforståeligt ser det ud. Jo vi kender alle tabet af flåden i 1808. Det var en opvågning for land og folk. Hvor mange gange er vi vågnet op siden, og hvornår vågner vi op igen på lignende måde efter en forskrækkelse. I skal høre om mekaniseringens indtog og indflydelse på skovens udvikling samt forstlig forsknings betydning for skovens grokraft.Her gennemgår jeg de forhold, som har haft indflydelse på skoven op til vore dage, og hvordan man forvalter skoven lige nu?

Tid 1½ time.

 Tredje foredrag: “Skoven i fremtiden”  Fremtiden er i de fleste forhold uforudsigelig. Når det gælder skoven skal man tænke 100 år frem helst lidt mere. Hvem kan det? Jeg har været forstmand hele mit liv. Helt eksakt så har jeg haft ansættelse og ansvar for en stor del af skovene omkring Aarhus i 30 år, men jeg har kendt til deres indre i mange flere år. Det har givet mig indsigt og erfaring, som giver mig trang til at formidle min viden og erfaring videre til jer og fremtiden. Først gennemgår jeg hvad skoven har givet samfundet de sidste mange år.  Jeg vil  gennemgå de ændringer der er affødt af moderniseringer og ændrede resurseforbrug. Jeg vil fortælle om de tiltag der er opstået, som følge af nytænkning i det demokratiske styre.  Jeg vil fortælle om de forhold, der er med til at ændre skovpolitikken og gisne om, hvad fremtiden kan og burde bringe for skovbruget og landets befolkning.

Tid 1½ time.

 Alle tre foredrag fremføres via Power Point på stor væg/lærred. Der er farvebilleder, grafer og forklaringer til belysning, som hænger sammen med foredraget. Det mig en fornøjelse at kunne udbringe min viden og erfaring til de der er interesseret i at høre på mig.

 Mange venlige hilsener.   Helge Daus       Telefoner:    DK- 0045 8742 9818          SE- 0046 (0)684 60046

 ——————————————————————————————-

 FOREDRAG OM RIIS SKOV:

Power Point

Bestil en skovvandring i Europas mest besøgte skov. Ring eller mail til mig.

EUROPAS MEST BESØGTE SKOV – RIIS SKOV – Skovbrug Skovdyrkning Historie og errindringer.  Al fortælling illustreres med billeder fra skoven og dens indhold m.m.m.

SKOVENE OMRING AARHUS – Foredrag.  Planen Aarhus omkranset af skov inden år 2000. Vi hører om og ser billeder fra de nye skove. Hvordan så de ud i starten og hvordan ser de ud 20-35 år efter. Hver enkelt skov har sin egen  historie.  Skovene er etableret i 1976, 1983 samt fra 1988 til 1999. Jeg forestod de praktiske arbejders gennemførelse.

———————————————————————————————- 

SE AARHUS SKOVENE FRA  EN  TURISTBUS:

BUSRUNDTUR:  Fremvisning af skovene omkring Aarhus set fra en turistbus. Undervejs fortæller jeg om Aarhus Kommunes gamle skove medens vi kører ud for at finde de nye skove. Vi ser dem fra den ene ende (begyndelsen) til den anden (slut).  Vi kører hvor andre ikke kan og må køre. Derfor er turen handikapvenlig.  Turen giver et indtryk af, hvor hurtigt en skov vokser op. Vi gør selvfølgelig stop undervejs der hvor man kan strække ben og indtage forfriskninger og eller kaffe.  Bustruen kræver, at der er en forening eller organisation der kan påtage sig at indbyde sine medlemmer. Selv kan jeg medvirke ved at forestå aftale om leje af bus (selskab) for at sikre en stedkendt schauffør samt tilstrækkelig “terrængående” aftaler.  Ring eller send en mail til mig i god tid.

 

R. Alle kommunale skove m navne

 

 

 

 

 

FOREDRAG OM RØDEKRO SAVVÆRK ( LØVTRÆSAVVÆRK)

Som det var da skovtræet blev forædlet til danske møbler og meget nøje udnyttet.

Tiderne har forandret meget på hvordan vi bruget træet efter år 2000.

LYSBILLEDFOREDRAG:  Et løvtræsavværk fra først til sidst. Se og hør om træets gang igennem et produktivt løvtræsavværk. Fra kævlen i skoven til halvfrabrikata til møbelfrabikken. Se og hør om opskæring af egetræ til skibe. Se og hør om hvordan man skærer en meget stor bøgestamme op til en køl til en fiskekutter. Hør om og se hvordan man ovntørrer træet så det kan tåle at komme ind i stuen. Se og hør om hvordan man skærer emnerne ud til stole (møbler) Hør om opskæring af træ fra de store topiske skove. Hvorfor ikke også om træsko og jernbanesveller mm.

Tid: 1-2 timer. 

Den store BRUUN & SØN blokbåndsav skærer en skibskøl.

 

 

Rødekro Savværk´s område var på 5 ha.

 

 

______________________________________________________________

 

 

Artikel:  Forkultur_skyggeopdragelse.pdf

Fakta om:  Skovrider dr. agro  Kj_Ladefoged.pdf

Artikel:    Skovetablering.pdf

Artikel:   Tjurjagt_2004.pdf