Daus

Subpages for HUBERTUSMESSEN I ÅRHUS:

LE COMPAGNONS DE SAINT HUBERT

DANSKE HUBERTUSJÆGERE AF 1986

I 1980 blev de første danskere optaget i den Europæiske jægerbroderorden Le Compagnon de Sain Hubert i Basilikaen i byen Sct. Hubert i de Belgiske Adenner.

De optagne som endnu er medlemmer også af den Danske ligestillede broderorden er kontorschef Finn Skovby Mikkelsen og undertegnede.  Bag disse optagelser ligge særskilte historier om hvorfor og hvordan.

 I 1986 startede DANSKE HUBERTUSJÆGERE en selvstændig enhed i Danmark. Grundlæggeren Finn Skovby Mikkelsen var formand og efterfølgende optagne i Belgien var bestyrelsen.

30 år efter de første optagelser og 25 år efter starten af den danske afdeling blev der den 1. maj (som i alle årene) afholdt en generalforsamling. Der var 13 medlemmer fremmødt. Finn Skovby Mikkelsen havde 2. år før anmodet om at blive erstattet på formandsposten

Den nye formand blev ved ovenstående lejlighed indsat. Det blev ambasadør Bo Weber. Samtidig blev Philip Schumann foreningens sekretær og nu ser vi frem til en forfriskende fremgang i foreningen.

Fangel 1. maj 2011

Fangel 1. maj 2011

 

Den 5 – 6 november 2011 fejrede DANSKE HUBERTUSJÆGERE  25 året for stiftelsen med klapjagt og festmiddag på Sophiendal v. Skanderborg.

 

Alle jægere ved vildparaden 5. november 2011.

Alle jægere ved vildparaden 5. november 2011.

 

Danske Hubertusjægere formand ambassadør Bo Weber og fru midt i billedet

Danske Hubertusjægere formand ambassadør Bo Weber og fru midt i billedet

 

Generalsforsamling i Fangel Forsamlingshus den 26 maj 2013. Mødedeltagere.